Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 874 af 4/7 2014.

I medfør af § 12, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved lov nr. 730 af 25. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation betales et gebyr på 1.000 kr. til den myndighed, hvortil ansøgningen skal indgives. Ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen betales et gebyr på 1.100 kr.

Stk. 2. Der betales ikke gebyr for børn, der er omfattet af forældres ansøgning eller erklæring om dansk indfødsret, jf. §§ 5 og 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

Stk. 3. Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af børn under 18 år, hvis forældre, eller en af disse, er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

Stk. 4. Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af adoptivbørn under 18 år, hvis adoptivforældre, eller en af disse, er danske statsborgere.

§ 2. Der betales kun gebyr en gang for ansøgning om naturalisation og kun gebyr en gang for afgivelse af erklæring om dansk indfødsret. Det påhviler ansøgeren og den erklærende at dokumentere, at gebyrerne tidligere er betalt.

Stk. 2. Gebyrerne betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes, eller hvis erklæringen afvises.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1995 om brugerbetaling i forbindelse med naturalisation ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for erklæringer, der er afgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Til toppen