Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 704 af 23/6 2014.

I medfør af § 13 b, stk. 6, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. De digitale elevplaner skal som minimum opfylde følgende krav:

1) Adgang for det undervisende personale til at oprette og løbende opdatere elevplaner.

2) Adgang for elever og forældre til at skrive i elevplaner.

3) Lagring af elevplaner.

4) Udveksling af elevplaner mellem skole og hjem.

5) Udveksling af elevplaner mellem skoler i forbindelse med skoleflytning.

6) Overførsel af elevplaner i forbindelse med leverandørskifte.

7) Kopiering af Fælles Mål direkte til elevplanen.

8) Adgang for UU-vejleder til at se og skrive i elevplanen i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering.

9) Udveksling af de nødvendige oplysninger i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. og 9. klasse til Undervisningsministeriets it-løsning Optagelse.dk.

Stk. 2. Bilag 1 fastsætter nærmere krav om praktiske og proceduremæssige forhold ved digitale elevplaner.

§ 2. Adgangen til elevplaner for elever, forældre og de relevante medarbejdere på kommunens skoler og i den kommunale forvaltning skal ske ved et sikkert login. Elever og medarbejdere har adgang til elevplanen ved et fælles login til en række tjenester, som Styrelsen for It og Læring tilbyder på internettet (UNI-Login).

Stk. 2. Skolens leder skal sikre, at opdaterede oplysninger om skolens elever og medarbejdere er registreret og overført til UNI-Login.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at medarbejdere i den kommunale forvaltning og vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal have adgang til elevplaner, er registreret med de nødvendige oplysninger i UNI-Login.

Stk. 4. Skolens leder har ansvaret for, at oplysninger om skolens elever er opdaterede i elevplanerne, herunder de oplysninger der skal indgå i elevplanen til brug for vurderingen af uddannelsesparathed, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli 2009 om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen ophæves. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder dog anvendelse for elever, der går i 9. klasse i skoleåret 2014/15 eller har afsluttet undervisningen i 9. klasse i skoleåret 2013/14 eller tidligere.

Til toppen

Bilag 1 – Tekniske og proceduremæssige forhold ved digitale elevplaner

1) Elevplaner skal som minimum:

a) Ved lagring kunne tilknyttes nedenstående metadata:

 

Metadata

Beskrivelse

Lovlige værdier

CPR-nummer

Elevens cpr-nummer eller erstatnings cpr-nummer

10 tegn, valid datodel (for erstatnings-cpr-nummer fratrukket dato forskydningen)

Fornavn

Elevens fornavn(e)

255 tegn

Efternavn

Elevens efternavn

255 tegn

Adresse

Elevens bopælsadresse

255 tegn

Klassetrin

Klassetrin

Heltal

Spor

Klassens spor/betegnelse. Typisk et bogstav.

10 tegn

Klassebetegnelse

Klassens unikke klassebetegnelse/ kaldenavn. Det er typisk klassetrin kombineret med spor, fx 9. a.

30 tegn

Klassetype

Klassetype 40 Normalklasser - fuldt årgangsdelte 41 Normalklasser - ikke fuldt årgangsdelte 50 Specialklasser 55 Klasser for ældre tosprogede elever

Heltal, Liste

Skolenavn

Skolens officielle navn fra institutionsregisteret

255 tegn

Institutionsnummer

Skolens officielle institutionsnummer fra institutionsregisteret

6-cifret kendt nummer

Skoleår

Skoleår som elevplanen er gældende for. Skoleåret 2013/2014 angives med årstallet 2013.

4 cifre, valide årstal

UNI-login brugernavn

Elevens brugernavn fra UNI-Login

8 tegn

Dato for elevplanens opdatering

Systemgenereret dato for opdatering af elevplanen

Datoformat

Fag omtalt i elevplanen

Liste over samtlige fag, der er omtalt i elevplanen (kun officielle fagkoder)

Undervisningsministeriet

Navn på medarbejdere, der har medvirket til at udarbejde elevplanen

Medarbejderens fulde navn

255 tegn

Brugernavn til UNI-Login på medarbejder, der har medvirket til at udarbejde elevplanen

Medarbejderens brugernavn til UNI-Login

8 tegn

 

b) Genereres i en form, der er velegnet til at gengive bl.a. elevplanens opstilling, tekst og grafik på tidspunktet for lagring eller udveksling, fx PDF-format.

2) Elevers og medarbejderes UNI-login og det enkelte elevplansystems loginløsning for forældre kan ved behov suppleres med yderligere sikkerhed ved hjælp af to-faktor beskyttelse, fx Nem-id eller en anden sikker loginløsning.

3) Elevplaner skal kunne integrere Fælles Mål via Undervisningsministeriets Fælles Mål-webservice.

Til toppen