Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 18/6 2013.

I medfør af § 2 i lov nr. 434 af 8. maj 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen fastsættes:

§ 1. Social- og Integrationsministeriet er centralmyndighed her i landet, jf. artikel 29 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen).

§ 2. Som centralmyndighed skal Social- og Integrationsministeriet

1) informere om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen,

2) modtage og videresende anmodninger m.v. efter konventionen,

3) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt konventionen, og

4) udføre de opgaver, som ifølge konventionen i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 29. september 2011 om centralmyndigheden for Haagerbørnebeskyttelseskonventionen ophæves.

Til toppen