Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om kiropraktorers adgang til indhentning af helbredsoplysninger m.v. i elektroniske systemer

Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 13 af 11/1 2013.

I medfør af § 42 a, stk. 1, 2. pkt., i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 605 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Kiropraktorer kan ved opslag i elektroniske systemer i fornødent omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Til toppen