Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 28/12 2011.

I medfør af § 6, stk. 8 og 9, i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes:

A-kassernes pligt til at informere

§ 1. A-kassen skal informere alle de personer, som de har registreret med indbetalte efterlønsbidrag og som ikke har nået efterlønsalderen den 2. april 2012, om ændringerne i efterlønsordningen. A-kassen skal også informere om muligheden for i 2012 at fravælge efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit samt konsekvenserne heraf, jf. § 6, stk. 6, i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

Stk. 2. Det skal fremgå af a-kassens information til personen, at hvis personen herudover ønsker vejledning om konsekvenserne af at få bidraget udbetalt kontant og skattefrit, skal personen rette henvendelse til a-kassen og udtrykkeligt anmode herom.

§ 2. Hvis en person i perioden fra 1. januar 2012 til og med den 1. oktober 2012 ansøger om udbetaling af efterlønsbidraget efter § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller efter § 26 i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, skal a-kassen informere personen om muligheden for at få bidraget udbetalt efter § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

Ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§ 3. En person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan i perioden fra den 2. april til og med den 1. oktober 2012 ansøge om at få sine efterlønsbidrag udbetalt kontant. Det er en betingelse for udbetaling, at personen fravælger efterlønsordningen, jf. § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love. Bidrag, som personen har indbetalt for perioder til og med den 15. maj 2011, udbetales skattefrit til personen. Bidrag, som personen har indbetalt for perioder fra den 16. maj 2011 indtil ansøgningstidspunktet, udbetales efter fradrag af en afgift på 30 pct.

Stk. 2. Den a-kasse, der udbetaler efterlønsbidraget, skal modregne gæld, som personen har til en a-kasse. Modregningen sker efter, at der er betalt en eventuel afgift.

§ 4. Ansøgning på papir anses for rettidig, hvis a-kassen har modtaget den senest ved kontortids ophør den 1. oktober 2012.

Stk. 2. Ansøgning ved elektronisk meddelelse anses for rettidig, hvis den er modtaget i a-kassen senest ved udgangen af den 1. oktober 2012.

A-kassens pligt til at vejlede

§ 5. A-kassen har alene pligt til at give individuel vejledning til en person om konsekvenserne af kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, hvis personen udtrykkeligt anmoder a-kassen herom.

§ 6. A-kassen skal vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at personen endeligt fravælger efterlønsordningen.

Stk. 2. A-kassen skal også vejlede om, at kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget indebærer, at personen ikke kan

1) opnå ret til efterløn,

2) optjene skattefri præmie,

3) få ret til seniorjob efter lov om seniorjob, eller

4) opnå ret til fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Stk. 3. A-kassen skal vejlede en person, der er på eller vil have mulighed for at opnå forlænget dagpengeret efter jf. § 6, stk. 1, i lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten, om at personen mister denne ret ved kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidraget.

Ansøgerens erklæring

§ 7. En person, der ansøger om at få efterlønsbidraget udbetalt uden at anmode om individuel vejledning fra a-kassen, jf. § 5, kan ikke få udbetalt bidraget, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget information om ændringerne i efterlønsordningen, jf. § 1, og at udbetalingen er et endeligt fravalg af efterlønsordningen.

§ 8. En person, der har anmodet a-kassen om individuel vejledning inden udbetalingen af bidraget, kan ikke få udbetalt bidraget, før personen skriftligt har erklæret at have modtaget vejledning efter § 6, og at udbetalingen er et endeligt fravalg af efterlønsordningen.

Øvrige bestemmelser

§ 9. A-kassen skal notere, hvad medlemmet er blevet informeret og vejledt om efter bekendtgørelsen.

§ 10. A-kassen skal opbevare informationer og oplysninger, jf. §§ 7-9, efter reglerne i bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse.

Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Til toppen