Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling) og ændring af blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling)

Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse nr. 9417 af 8/7 2010.

Arbejdsmarkedsstyrelsen vedlægger ny bekendtgørelse nr. 868 af 2. juli 2010 om ændring af bekendtgørelse om supplerende dagpenge (Erklæring om efteruddannelse ved forlængelse af arbejdsfordeling).

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

I forbindelse med regeringens langtidsledighedspakke blev det aftalt at fremme brugen af efteruddannelse som led i indsatsen mod langtidsledighed.

Det er derfor skrevet ind i bekendtgørelsen, at betingelsen for, at Det Regionale Beskæftigelsesråd kan forlænge en arbejdsfordeling, er, at der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er blevet drøftet.

En boks til brug for denne erklæring vil derfor blive tilføjet blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling).

*****

Formuleringen af næstsidste spørgsmål på blanket AR 292 (Meddelelse om arbejdsfordeling) under overskriften ”Oplysninger om arbejdsfordelingen” har givet anledning til tvivl i forhold til gældende praksis. Tvivlen vedrører spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt 12-måneders perioden skal regnes.

I forhold til dette spørgsmål skal der tages udgangspunkt i slutdatoen for en (ny) arbejdsfordeling, jf. ordlyden i bekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 2, ”og der ikke herved vil være arbejdsfordeling i mere end 13 uger inden for de seneste 12 måneder”.

For at tydeliggøre denne praksis vil formuleringen på blanket AR 292 snarest blive ændret.

Eksempel:

Der ansøges om en arbejdsfordeling, der skal påbegyndes den 30. august 2010 og vare i 10 uger. Slutdatoen for arbejdsfordelingen vil være den 7. november 2010.

Der tages udgangspunkt i datoen 7. november 2010, når det skal undersøges, om der i de seneste 12 måneder forud for slutdatoen for den (nye) arbejdsfordeling har været etableret en arbejdsfordeling.

Yderligere information

Spørgsmål vedrørende erklæringen om efteruddannelse bedes rettet til Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Spørgsmål om opgørelse af 12 måneders perioden bedes rettet til Arbejdsdirektoratet.

 

Til toppen