Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1554 af 18/12 2007.

I medfør af § 22, stk. 6, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. En længstlevende ægtefælle i uskiftet bo skal inden 6 måneder fra den førstafdøde ægtefælles dødsfald indlevere en formueoversigt til skifteretten, der indeholder oplysninger om

1) den førstafdøde ægtefælles fællesejemidler,

2) den længstlevende ægtefælles fællesejemidler,

3) de midler, der er nævnt i arvelovens § 23, stk. 2-6,

4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og

5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.

Stk. 2. Formueoversigten skal indeholde oplysning om, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.

§ 2. Hvis en erhvervsvirksomhed, herunder en landbrugsvirksomhed, indgår i det uskiftede bo, skal regnskabet for det seneste regnskabsår vedlægges formueoversigten.

§ 3. Formueoversigten skal indleveres i to eksemplarer.

Stk. 2. Skifteretten skal sende et eksemplar af formueoversigten til SKAT.

§ 4. Domstolsstyrelsen udarbejder en blanket, der kan anvendes ved udarbejdelse af formueoversigten.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008 og finder anvendelse i boer, hvor den førstafdøde ægtefælle er død efter denne dato.

 

Til toppen