Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Cirkulære om politiets udrejsekontrol i opholdssager

Integrationsministeriets cirkulære nr. 105 af 11/12 2006.

I medfør af § 30, stk. 2, 2. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, fastsættes følgende retningslinjer for politiets udrejsekontrol i sager om ophold efter udlændingeloven, bortset fra sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 og 8:

§ 1. Politiet foretager efter anmodning fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller Udlændingeservice udrejsekontrol i sager om udlændinge, der ikke længere har noget opholdsgrundlag. Retningslinjer for en mere systematisk kontrol af grupper af sager fastlægges ved aftale mellem Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udlændingeservice og Rigspolitichefen.

§ 2. Politiets kontrol skal så vidt muligt iværksættes således, at den kan være afsluttet senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 2. Er politiets kontrol undtagelsesvis ikke afsluttet inden den i stk. 1 angivne frist, skal den myndighed, som har anmodet om, at kontrollen udføres, underrettes skriftligt med oplysning om, hvad der er foretaget i sagen, og om, hvornår kontrollen kan forventes afsluttet.

Stk. 3. Når kontrollen er afsluttet, skal politiet underrette Udlændingeservice om resultatet af kontrollen.

§ 3. Rigspolitichefen fører kontrol med, at sagerne ekspederes med den fornødne hurtighed.

§ 4. Rigspolitichefen fastsætter nærmere regler, der sikrer, at udrejsekontrollen foretages i overensstemmelse med retningslinjerne i § 2.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2007.

Til toppen