Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning til bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne

Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 170 af 22/12 2003, ændret ved vejledning nr. 88 af 30/11 2006.

I bekendtgørelse nr. 1270 af 22. december 2003 er der fastsat regler om elektronisk overførsel af oplysninger fra kommunerne og fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (SU-styrelsen) til a-kasserne om udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og om udbetaling af statens voksenuddannelsesstøtte til dækning af leveomkostninger (SVU).

I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinier.

Indledning

A-kasserne skal bruge oplysningerne ved beregning af antal dage med feriedagpenge, som de enkelte medlemmer har ret til i henhold til bekendtgørelsen om feriedagpenge.

Der er fastsat regler om elektronisk overførsel af oplysninger for at sikre, at beløbet uden medlemmernes medvirken indgår i grundlaget for beregningen af antal dage med ret til feriedagpenge og for at lette a-kassernes administration.

Til §§ 1 og 2

Kommunens edb-leverandør og SU-styrelsen overfører i uge 4 elektronisk oplysninger om cpr.nr. og det udbetalte beløb pr. cpr.nr. til den edb-leverandør, der varetager driften af CRAM. Oplysningerne overføres for så vidt angår samtlige modtagere. Oplysningerne overføres i form af et læsbart datasæt med faste feltlængder.

Der foretages herefter en samkørsel med CRAM. Det tilføjes herved til de enkelte cpr.nr., hvilke a-kasser de pågældende er medlem af. Samkørslen sker på baggrund af a-kassernes seneste indberetning af medlemsoplysninger til CRAM.

I uge 5 overføres oplysningerne om udbetaling af dagpenge og SVU til de enkelte a-kasser af den edb-leverandør, der varetager driften af CRAM.

De praktiske forhold vedrørende den elektroniske overførsel af oplysninger aftales mellem a-kasserne og den edb-leverandør, der varetager driften af CRAM.

Til § 4

Vejledning nr. 141 af 16. september 1999 om udbetalinger i henhold til lov om dagpenge ved sygdom og fødsel fra kommunerne til a-kasserne bortfalder.

Til toppen

Forord ændret 30/11 2006 ved vejl. nr. 88 af 30/11 2006.