Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om elektronisk overførsel af visse oplysninger til a-kasserne

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1270 af 22/12 2003, ændret ved

bekendtgørelse nr. 1192 af 30/11 2006.

I medfør af § 75 h, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003, fastsættes efter forhandling med dels Beskæftigelsesrådet vedrørende oplysningerne fra kommunerne, dels undervisningsministeren vedrørende oplysningerne fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (SU-styrelsen):

§ 1. Kommunerne og SU-styrelsen skal hvert år i uge 5 overføre oplysninger til a-kasserne om, hvilke medlemmer der i det foregående optjeningsår har fået udbetalt sygedagpenge i henhold til lov om sygedagpenge eller dagpenge i henhold til lov om orlov og dagpenge ved barsel og har fået udbetalt statens voksenuddannelsesstøtte til dækning af leveomkostninger (SVU). Samtidig overføres oplysninger om, hvor stort et beløb det enkelte medlem har fået.

Stk. 2. Overførslen af oplysninger sker elektronisk.

§ 2. Kommunens edb-leverandør og SU-styrelsen overfører i uge 4 oplysninger om udbetaling af dagpenge og SVU til den tredjeparts udbyder af Wan’s Services, der varetager driften af Arbejdsmarkedsstyrelsens register (CRAM). Efter samkørsel med CRAM overføres oplysningerne til a-kasserne.

Stk. 2. De nærmere retningslinier for overførsel af oplysninger mellem den edb-leverandør, som varetager driften af CRAM, og a-kasserne fastlægges mellem edb-leverandøren og a-kassen.

§ 3. A-kasserne afholder udgifterne i forbindelse med edb-leverandørens modtagelse og behandling af data om udbetaling af dagpenge og SVU og for overførsel af oplysningerne til a-kasserne.

Stk. 2. A-kasserne afholder udgifterne til vedligeholdelse af eget udstyr til brug for den elektroniske overførsel af oplysninger om udbetaling af dagpenge og SVU.

Stk. 3. A-kasserne skal teknisk være i stand til at modtage og behandle de elektroniske oplysninger om udbetaling af dagpenge og SVU.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2004. 1)

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 732 af 16. september 1999 om overførsel af oplysninger i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fra kommunerne til a-kasserne ophæves.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 1/1 2007 ved bek. nr. 1192 af 30/11 2006.

Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Til toppen