Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC)

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 61 af 14/4 2000.

Indledning

Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Baggrund

Verotoksinproducerende E. coli er kendt siden 1977, men først i 1983, hvor bakterien i USA blev kædet sammen med et udbrud af blodig diare, har bakterien rutinemæssigt kunnet diagnosticeres. Infektionen opstår efter indtagelse af kontaminerede fødevarer, vand eller ved direkte eller indirekte kontakt med inficerede personer eller dyr. Infektionen har et bredt klinisk spektrum fra et asymptomatisk forløb eller et forløb med let, ikke blodig diare til alvorligere tilfælde med colitis med blodig diare og ofte svære mavesmerter. Især hos småbørn og ældre kan infektionen kompliceres med nyresvigt og blødning (hæmolytisk uræmisk syndrom eller HUS), som kan være dødelig. Betegnelsen enterohæmoragiske E. coli (EHEC) benyttes om de VTEC-stammer, der forårsager blodig diare. VTEC anses for at være hovedårsagen til HUS i de industrialiserede lande.

Prototypen af VTEC er E. coli O157, men også andre typer end O157 (non-O157) kan forårsage blodig diare eller HUS og forløbe dødeligt. De hyppigst forekommende non-O157 typer er O26, O103, O111 og O145.

Diagnostiske kriterier for individuel skriftlig anmeldelse

1. HUS

Alle patienter med et klinisk sygdomsbillede foreneligt med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), uanset årsag, skal anmeldes i det individuelle anmeldelsessystem på blanket 1515. Sådanne personer bør undersøges serologisk og/ eller ved dyrkning af fæces for verotoksinproducerende bakterier (VTEC).

2. Verotoksinproducerende bakterier (VTEC)

Alle personer, der ved dyrkning får påvist VTEC eller anden verotoksin producerende bakterie, skal anmeldes på blanket 1515. En patient, der har et klinisk sygdomsbillede foreneligt med VTEC infektion, og hos hvem specifikke antistoffer mod VTEC påvises i blodet, skal tillige anmeldes på blanket 1515.

Laboratorieanmeldelse

Der indføres laboratoriebaseret anmeldepligt for laboratorier, der udfører undersøgelser for VTEC. Afdeling for mave-tarminfektioner, Statens Serum Institut, fungerer som referencelaboratorium, hvortil der kan sendes VTEC-suspekte bakterieisolater til identifikation / orientering.

Hygiejniske retningslinjer i forbindelse med påvist tilfælde af verotoksin producerende E. coli (VTEC).

Alle patienter, herunder også børn, med blodig diare, hvor der er mistanke om infektiøs årsag, bør undersøges for VTEC.

Påvisning af VTEC hos personer, der opholder sig i børneinstitutioner, har tilknytning til plejehjem, sygehus eller arbejder i levnedsmiddelindustrien, bør medføre følgende:

1. VTEC hos et barn med tilknytning til en børneinstitution

Der bør gives generel information om de hygiejniske forholdsregler såvel til husstanden som til den berørte institution. Ved et tilfælde i en institution bør andre børn og personale, der enten har diare, har haft diare inden for en uge eller umiddelbart får diare, undersøges for VTEC. Den diagnostiske metode skal inkludere den VTEC-type, der har forårsaget indexpatientens sygdom.

Der bør undersøges mindst to på hinanden følgende separate afføringsprøver. På prøvesedlen bør, foruden patient- og rekvirentdata, anføres institutionens navn, samt at prøven skal undersøges for VTEC.

Ved påvist VTEC, bør barnet / personalemedlemmet være klinisk rask, og der bør foreligge to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver, før vedkommende igen kan møde i institutionen.

Såfremt der er tilfælde af diare i husstanden, bør disse undersøges for VTEC.

2. VTEC hos en person med tilknytning til plejehjem eller lignende institution

Der bør gives generel information om de hygiejniske forholdsregler, som bør indskærpes i forbindelse med påvisning af VTEC.

Ved et tilfælde i institutionen, bør andre beboere og personalemedlemmer, der har været i kontakt med index-personen, undersøges efter retningslinierne nævnt i punkt 1.

Påvises VTEC hos en beboer, bør der udvises særlig skærpet hygiejne, indtil beboeren er klinisk rask, og der foreligger to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver.

Påvises VTEC hos et personalemedlem, bør vedkommende sygemeldes indtil han/hun er klinisk rask, og der foreligger to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver. Såfremt der er tilfælde af diare i husstanden, bør disse undersøges for VTEC.

3. VTEC hos en person, der er indlagt eller ansat på et sygehus

Der bør gives generel information om de hygiejniske forholdsregler, som bør indskærpes i forbindelse med påvisning af VTEC.

Herudover håndteres en patient med VTEC efter de på sygehuset gældende regler om forebyggelse af enterisk smitte. Disse regler bør opretholdes til patienten ikke har kliniske symptomer på infektionen, og der foreligger to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver.

Medpatienter eller ansatte, der har haft kontakt med indexpersonen, bør undersøges, hvis de får diare, jfr. retningslinierne nævnt i punkt 1.

Påvises der VTEC hos en ansat, bør vedkommende fraværsmeldes til han/hun er klinisk rask, og der foreligger to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver. Såfremt der er tilfælde af diare i husstanden, bør disse undersøges for VTEC.

4. VTEC hos en person, der arbejder med levnedsmiddelhåndtering og lignende

Ved påvisning af VTEC hos en person ansat i en virksomhed med levnedsmiddelhåndtering, skal Fødevareregionen orienteres og foranledige, at Fødevaredirektoratet underrettes.

Ved mistanke om spredning af bakterien i virksomheden undersøges det øvrige personale efter retningslinierne nævnt i punkt 1.

Personale, beskæftiget i levnedsmiddelproducerende virksomheder, skal ved påvisning af VTEC sygemeldes, indtil der foreligger to på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver. Såfremt der er andre tilfælde af diare i husstanden, bør disse undersøges for VTEC.

Til toppen