Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats for personer, der ikke har fast arbejdstid

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 8/12 1997, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 801 af 10/11 1998.

I medfør af § 31, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lov nr. 455 af 10. juni 1997 fastsættes:

§ 1. Ved beregning af antal beskæftigede timer til kontanthjælpsmodtagere, der ikke har en arbejdstid, der er fastsat til et bestemt antal timer, anvendes en omregningssats.

Stk. 2. Som grundlag for beregningen af antal beskæftigede timer anvendes modtagerens arbejdsindtægt.

Stk. 3. Antal beskæftigede timer opgøres ved at dividere indtægten med omregningsfaktoren og afrundes til nærmeste hele tal.

Stk. 4. Omregningssatsen er pr. 1. januar 1999 133,58 kr. Satsen reguleres hvert år den 1. januar i overensstemmelse med de i medfør af lov om arbejdsløshedsforsikring § 58, stk. 1, nr. 3 og § 59, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring fastsatte regler.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1998.

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 1/1 1999 ved bek. 801 af 10/11 1998.

Til toppen