Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1154 af 20/12 1995.

I medfør af § 58, stk. 1, nr. 3, og § 59, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 9. januar 1995, fastsættes efter forhandling med Landsarbejdsrådet:

§ 1. Ved beregning af fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v. på grund af indtægt anvendes en omregningssats, medmindre anden fradragsmetode er fastsat for den pågældende indtægts art.

§ 2. Omregningssatsen fastsættes pr. 1. januar 1996 til kr. 118,18.

Stk. 2. Omregningssatsen reguleres een gang årligt den første mandag i januar måned med den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på hele Dansk Arbejdsgiverforenings område i de seneste 4 kvartaler før den 1. juli i året forud.

Stk. 3. Ved regulering efter stk. 2 anvendes den i Dansk Arbejdgiverforenings offentliggjorte konjunkturstatistik beregnede gennemsnitlige ændring mellem øvre og nedre kvartil.

Stk. 4. Direktøren for arbejdsløshedsforsikringen underretter hvert år i december måned de anerkendte arbejdsløshedskasser om omregningssatsens størrelse for det følgende år.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. Samtidig ophæves Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 961 af 28. november 1994 om fastsættelse og regulering af omregningssats.

Til toppen