Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Vejledning til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9. oktober 1991 om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne

Arbejdsministeriets vejledning nr. 176 af 11/10 1991.

§ 91, stk. 7, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v. er sålydende:

»Stk. 7. Direktøren for arbejdsløshedsforsikringen kan til brug ved administrationen af denne lov indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder, herunder oplysninger om enkeltpersoners indkomstforhold i elektronisk form. Oplysningerne kan videregives til en arbejdsløshedskasse for så vidt angår vedkommende arbejdsløshedskasses egne medlemmer. Arbejdsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives. Oplysningerne er undergivet tavshedspligt i arbejdsløshedskasserne. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-f finder anvendelse.«

Formålet med bestemmelserne er at hindre fejludbetalinger og at sikre, at Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen kan videregive indhentede oplysninger til arbejdsløshedskasserne til brug for deres sagsbehandling.

For at sikre, at kun de relevante oplysninger videregives til arbejdsløshedskasserne, indeholder § 91, stk. 7, en bestemmelse om, at arbejdsministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke oplysninger der kan videregives til arbejdsløshedskasserne.

I henhold hertil er det i bekendtgørelsen fastsat, at oplysninger kun kan videregives, når der er tale om oplysninger, der er nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig og korrekt administration af arbejdsløshedsforsikringsloven m.v. Der kan herunder videregives oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om dagpenge, efterløn m.v. er udbetalt med rette.

Det er Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, der træffer afgørelse om videregivelse, men oplysninger kan videregives såvel på Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringens eget initiativ som efter anmodning fra en arbejdsløshedskasse.

De oplysninger, der kan blive tale om at videregive, er alene oplysninger, der har betydning for medlems- og udbetalingsforhold i arbejdsløshedskasserne.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen beder kun om forsikringsrelevante oplysninger. Kommer direktoratet i besiddelse af oplysninger, som ikke har betydning for medlems- og udbetalingsforhold, kan disse ikke videregives til arbejdsløshedskasserne. Dette vil for eksempel altid gælde:

a) Oplysninger om religiøse forhold.

b) Oplysninger om bistand til børn og unge.

c) Børnebidrag m.v.

Til toppen