Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra andre offentlige myndigheder til arbejdsløshedskasserne

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 678 af 9/10 1991.

I henhold til § 91, stk. 7, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 2. september 1991, fastsættes:

§ 1. Oplysninger, som Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen har indhentet i henhold til § 91, stk. 7, i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., kan videregives til en arbejdsløshedskasse for så vidt angår kassens egne medlemmer, hvis det må anses for nødvendigt for at sikre en hensigtsmæssig og korrekt administration af reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven og regler udstedt i henhold hertil. Der kan herunder videregives oplysninger, der må anses for nødvendige for at vurdere, om der er udbetalt dagpenge, efterløn m.v. med rette.

Stk. 2. De oplysninger, der kan videregives efter stk. 1, kan f.eks. være:

1) Oplysninger fra skattemyndighederne om forhold vedrørende lønarbejde.

2) Oplysninger fra skattemyndighederne om forhold vedrørende selvstændig virksomhed, f.eks. regnskaber, udvidet selvangivelse m.v.

3) Oplysninger fra toldmyndighederne om forhold vedrørende selvstændig virksomhed, f.eks. registreringsanmeldelse, bevægelser på momskontoen m.v.

4) Oplysninger fra social- og sundhedsforvaltningen, f.eks. om sygedagpenge, sociale pensioner, bistandshjælp m.v.

5) Oplysninger fra uddannelsesinstitutioner om deltagelse i undervisning.

§ 2. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. oktober 1991.

Til toppen