Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse

Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 490 af 25/6 1991.

I medfør af § 4 i lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., som ændret ved lov nr. 731 af 7. december 1988, fastsættes:

§ 1. De kommunale pantefogeder foretager udlæg for følgende krav:

1) Tvangsbøder pålagt efter § 4, stk. 1, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 17. august 1990.

2) Tilbagebetalingskrav efter § 7, stk. 1, i lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgøelse nr. 163 af 4. marts 1990.

§ 2. De kommunale pantefogeder i Københavns og Frederiksberg kommuner foretager, ud over de i § 1 nævnte krav, udlæg for tvangsbøder pålagt af Københavns eller Frederiksberg kommune efter § 9, stk. 1, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 17. august 1990.

§ 3. De statslige told- og skattefogeder foretager udlæg for følgende krav:

1) Tvangsbøder pålagt efter § 9, stk. 1, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 596 af 17. august 1990, for så vidt udlægskompetencen ikke er bestemt i § 2.

2) Bøder vedtaget over for skattemyndighederne i medfør af kildeskattelovens § 79, jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 6. august 1990.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juli 1991.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 525 af 1. august 1989 om pantefogeders udlæg for tvangsbøder efter skattekontrolloven, for visse bøder efter kildeskatteloven og for tilbagebetalingskrav efter lov om en børnefamilieydelse ophæves.

Til toppen