Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)

Undervisningsministeriets lov nr. 143 af 28/2 2018.

§ 1

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 28. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 g, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»De forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparat, der er nævnt i 1. pkt, suppleres med en tværgående vurdering af elevens praksisfaglige kompetencer.«

2. I § 2 g, stk. 2, 3. pkt., ændres »sociale og personlige« til: »sociale, personlige og praksisfaglige«.

3. I § 2 i indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) Procedurer og kriterier for de praksisfaglige forudsætninger, som indgår i den tværgående vurdering.«

Nr. 2-6 bliver herefter nr. 3-7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2018.

Til toppen