Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 124 af 26/2 2018.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 1691 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. § 52, stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 1-3.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2018.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for endelige administrative afgørelser, der er truffet forud for lovens ikrafttræden. For sådanne afgørelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen