Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Afvikling af kontaktpersonordningen)

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 689 af 8/6 2017.

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, som ændret senest ved lov nr. 430 af 3. maj 2017, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 23 a ophæves.

§ 2

I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 17. januar 2017, som ændret ved § 41 i lov nr. 620 af 8. juni 2016, § 4 i lov nr. 113 af 31. januar 2017, lov nr. 238 af 15. marts 2017 og § 16 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, nr. 8, ophæves.

Nr. 9-17 bliver herefter nr. 8-16.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. oktober 2017.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen