Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1541 af 19/12 2017.

§ 1

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 a, stk. 6, ændres »I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er omfattet af stk. 1, i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse« til: »En person, der er omfattet af stk. 1, kan i stedet for et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse«.

2. I § 24 b, stk. 1, ændres »I perioden fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017 kan en person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, vælge« til: »En person, der er i jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan vælge«.

3. § 24 c, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Til toppen